Velkommen

Skal du i bryllup, dåp, konfirmasjon eller en annen anledning hvor du ønsker å kunne gi en personlig sang eller holde en personlig tale til heders-personen, men har ikke anledning til å skrive selv? Da hjelper jeg deg gjerne med å skrive sangen eller talen for deg! Jeg skriver sanger og taler til alle anledninger gjennom hele året. Jeg legger stor vekt på at sangene og talene skal være personlige, ha fine rim og passe godt til melodien. Sangen/talen kan være i en humoristisk tone eller mer seriøs og formell, den kan være lang eller kort, både bokmål og nynorsk. Melodiønsker kan fremmes, eller så velger jeg melodier som er godt kjent som alle kan synge.

spore-musical-notes-2019

Ut fra de personlige opplysningene jeg får fra kundene ser jeg på en måte personen «foran meg», noe som er like spennende hver gang. Hvem «ser» jeg denne gangen? En spilloppmaker som alltid lager liv og røre, en stille og oppofrende sjel som trenger å løftes frem eller en ener på alle områder som er som poteten? Alle er like spennende å skrive om og jeg sitter ofte og smiler for meg selv av anekdoter og opplevelser giveren av sangen har opplevd sammen med jubilanten opp gjennom årene. I et selskap/festlag skaper sanger lett god stemning og den skaper fellesskap og samhold. Dette både pga. melodien og fordi gjestene har et felles fokus rettet mot hedersgjesten. Sanger får frem gode følelser både hos gjestene og hos hedersgjesten og kan lett løse opp en litt trykket stemning der dette forekommer.
butterfly_music_notes

Jeg legger mye arbeid i at sangen/talen skal være personlig og at den gjenspeiler den en ønsker å hedre på en positiv måte. En sang eller tale er en gave i seg selv og en ekstra fin gest til jubilanten. Selv om verdien av denne vurderes ulikt fra person til person, tror jeg aldri jeg har møtt en eneste person som ikke setter pris på denne typen «gave». Det tror jeg skyldes noe så grunnleggende som å bli sett og anerkjent, alle mennesker setter pris på det! Jeg ser det derfor som en god investering og som med tiden kanskje også kan få en form for «affeksjonsverdi». En sang kan man ha hele livet, legge den bort og ta frem igjen ved behov. En sang/tale kan minne en på at det er mennesker som setter pris på akkuratt deg.


Eksempler på anledninger :

  • Bryllup
  • Dåp
  • Konfirmasjon
  • Jobbsammenkomster
  • Jubilanter
  • Bursdager
  • Minnehilsen

Pris

Personlig sang eller tale koster 800 kr. Dersom du ønsker bilder scannet inn på sangarkene gjøres dette for 50 kr ekstra.


Leveranse

Sanger og taler kan sendes via email eller vanlig post i hele landet samt hentes hjemme hos meg for dem som ønsker det. Sangene/talene kan sendes over først for prøvelesing/kommentarer.

Opplysninger om personen som skal ha sangen sendes i forkant .


Bestilling

Bestilling kan gjøres via:

IMG_4162